At famle sig vej frem sammen

Samskabelse er uvished. Jo mere samskabelse, jo mere uvished. Og omvendt: Jo mere vished, jo mindre samskabelse. Vi kan ikke få kontrol og kreativitet på samme tid. Det er samskabelsens vilkår, at vi må

Samskabelse – et spørgsmål om roller

Vi kommer aldrig nøgne ind i en samarbejdsrelation. Vi er ikke blanke tavler, som noget kan skrives på. Vi indtager roller overfor hinanden, for vi er sammen om noget. Der er en anledning, et

Samskabelse – om kontrabevægelser

Vi er nødt til at bevæge os lidt væk fra glansbilledet, hvis de smukke intentioner omkring samskabelse skal blive anvendelige og reelle for os derude i praksis. Det handler om kontrabevægelser denne gang. Om

Samskabelse – at styre eller ikke styre

Jeg fortsætter min nysgerrige tango med og rundt om udtrykket samskabelse. Fænomenet magt er ikke rigtigt taget i ed i begejstringen over samskabelsens lyksaligheder. Men er der noget, der har momentum i disse tider,

Samskabelse – hvad er det egentlig?

I en serie blogs kigger jeg med fornyet nysgerrighed og fra forskellige vinkler på det efterhånden veletablerede begreb SAMSKABELSE. For hvad er det egentlig for noget? Hvad er det vi gør, når vi ’skaber

Begyndelser

Alt, der har en begyndelse, har også en ende. Men alt, der har en ende, har også en begyndelse, og det er det forunderlige: At vi er født. At vi er til.  Her min

Nærværende ledelse

Nærvær kan være et “værktøj” i ledelse. Det er rart at kunne tænke ledelse på den måde, men hvad betyder det egentlig? Og hvordan kan det praktiseres? Det hjælper Jakob Vester-Tidemann med at sætte

Torsdagssalon: Forventningsfuld ledelse

Hvad vil det sige, at relationer er fulde af forventning? Hvad betyder det for den måde, man “gør” dem på? Og hvilken karakter får de, når rammen er en kommunal praksis, og rollerne er fordelt mellem leder

En forlæggers bekendelser

Så er man jo egentlig en forlægger, tænker jeg, mens jeg lader blikket flyde fra færgens vindue og ud over vandet. En person, der har et forlag, er en forlægger. Og jeg indrømmer overfor

Det er lagret i kroppen

Hvor kommer inspirationen fra? Hvordan bliver nye sange til, og hvordan mærker man, at man har fat i noget? Sangskrivning er en kompleks kunstart, der sammenføjer fortælling, ord, toner, stemme og ikke mindst stemninger