Jeg fortsætter min nysgerrige tango med og rundt om udtrykket samskabelse. Fænomenet magt er ikke rigtigt taget i ed i begejstringen over samskabelsens lyksaligheder. Men er der noget, der har momentum i disse tider,