Ugebreve Archive

Ugebrev 46: Box it! – om kasser og kultur uden grænser

Det handler om at tænke nyt og frit; ud af boksen, som man siger. Rethink your limits. Unbox our future. Men hvad vil det egentlig sige at tænke frit? Og hvad er det, vi skal

Ugebrev 45: Om de dødes liv i os

Hvordan står det egentlig til med vores forhold til de døde? Det kunne godt se ud til, at i takt med at tekniske og velfærdsmæssige fremskridt har minimeret dødens indtog i livet, har vi

Ugebrev 44: Om problemer og hvad de vidner om

Et problem er altid et vidnesbyrd om noget. Kun fordi vi har en viden om noget andet, der er vigtigt for os – noget som altså nu er fraværende, suspenderet eller ‘under tøflen’ –

Ugebrev 43: Om mestring og gelassenheit

Det er godt at kunne noget – og livsvigtigt at føle at man kan noget. At kunne mestre livet og alle dets forskellige udfordringer. Men nogen gange er der ting, vi ikke klarer. Og

Ugebrev 42: Om træer og rhizomer

Hvilken betydning har mon de billeder, vi bruger om livet og os selv, for det liv der bliver muligt for os at leve? Et træ er fx et stærkt og meget anvendt billede. Men

Ugebrev 41: Om livsbaner og flugtlinier

Når livet føles fastlåst som en gordisk knude, melder trangen sig til at finde exit-døren. Til at forlade scenen, bryde ud gennem billedet og finde andre rum eller territorier, hvor man kan ånde frit

Ugebrev 39: Om at digte sig selv og lade sig digte

Kan vi kalde livet for et kunstværk? Og hvem har i givet fald rollen som kunstneren? Hvordan placerer vi os selv i spændet mellem at ‘digte os selv’ og ‘lade os digte’? Når vi

Ugebrev 38: Brainwashing the fear

Det handler om recovery; om hvordan man kommer sig, når sindet er skadet efter traumatiske oplevelser. I følge psykiateren Bob Johnson er der bag ethvert psykiatrisk symptom en frygt, som har lagret sig siden

Ugebrev 37: Game of Bridging

Hvor er vi mon på vej hen i vores bestræbelser på tværfaglige brobygninger? Er vi vågne nok overfor spillereglerne? Og har vi øje for de forandringer, det også kan føre med sig? I den

Ugebrev 36: Om nærvær og improvisationens kunst

I denne uge handler det om at lytte til det, der faktisk er. Om at stille så meget ind på den andens frekvens i en samtale, at det der rumsterer dér kan blive hørbart