Samtalekultur på arbejde Archive

Samtalekultur på arbejde 8: Kollegial supervision

Kollegial supervision skaber en anden scene for udveksling på arbejdspladsen. Og denne anden scene baner vejen for friere og rigere kollegiale fællesskaber. I kollegial supervision stiller vi os til rådighed for vores kollegas refleksion

Samtalekultur på arbejde 7: Kollegiale samtaler

De kollegiale samtaler er en del af arbejdspladsens samtalekultur. Hvad er det for en ressource, vi har for os her? Hvordan opererer magten i de kollegiale samtaler? Og hvordan kan vi bruge de samtaler

Samtalekultur på arbejde 6: Afskedigelse

Kan en afskedigelsessamtale opleves som en ‘god samtale’? Næppe. Men den kan være forfærdelig i større eller mindre grad. Opsigelsessamtalen befinder sig ude på afmagtens overdrev: Der er intet at kæmpe for, håbe på,

Samtalekultur på arbejde 5: Når samarbejdet knager

Når samarbejdet knager på arbejdspladsen, er der behov for gode samtaler. Samtaler, der både kan hjælpe de involverede ud af en belastende situation, og som kan bringe samarbejdet – dermed opgaveløsningen – tilbage på

Samtalekultur på arbejde 4: Sygefraværssamtalen

Hvordan skaber vi menneskelige og respektfulde sygefraværssamtaler? I samtaler om sygefravær er mange ting på spil. Det er samtidigt en samtale, hvor den ene part er i en udsat position. Sygefraværssamtalen er en kompleks

Samtalekultur på arbejde 3: GRUS

Tag med på en rundtur til arbejdspladsens forskellige samtaler. Vi har den gode samtalekultur i kikkerten. Og vi kigger efter, hvordan vi kan omgås den altid tilstedeværende magt på konstruktive måder. Så kan vi nemlig

Samtalekultur på arbejde 2: Hvad stiller vi op med MUSen?

HVORDAN kan værdiskabende samtaler og god etik gå hånd i hånd på arbejdspladsen? HVORDAN kan vi have samtaler med hinanden, som har passende opmærksomhed på magtens tilstedeværelse og viser respekt om den personlige frihed?

Samtalekultur på arbejde 1: Om magten

Hvordan kan vi tale sammen på arbejdspladsen? I arbejdspladsens samtaler er vi ikke frie. Magtens tilstedeværelse sætter en særlig ramme for samtalerne. Der er et script, og det kan være udførligt med punkter, spørgsmål eller skemaer,