Fantomsmerter: Om kroppens tab og reorganisering Archive

Fantomsmerter: Om kroppens tab og reorganisering 8

Hvor frie er vi egentlig? Hvordan kan vi forstå forholdet mellem frihed og bundethed i vores liv – og dermed vores mulighed for at skabe forandringer for os selv og i vores omgivelser? Et

Fantomsmerter: Om kroppens tab og reorganisering 7

I sidste indlæg skrev jeg om, hvordan vi kan begynde at indtage ‘det nye land’ på den anden side af tabet ved at genbesøge og genopleve tiden sammen med den afdøde. Når vi opholder

Fantomsmerter: Om kroppens tab og reorganisering 6

Hvad gør vi, når vi ønsker at genvinde vores vitalitet og indtage vores krop igen, efter at vi har oplevet tab? Mit fænomenologiske studie understøtter indtil videre den holdning, som præger narrativt orienteret arbejde

Fantomsmerter: Om kroppens tab og reorganisering 5

I går talte jeg med en god ven om at miste sin nære familie, og jeg blev bestyrket i at mine oplevelser nok er mere almindelige, end de er unikke for mig. Min ven,

Fantomsmerter: Om kroppens tab og reorganisering 4

Siden sidst har jeg tænkt en del over Merleau-Pontys beskrivelse af oplevelsen af fantomlemmet. Han beskriver det som en venden sig bort fra de områder af vores liv, hvor vi kunne møde denne intethed. At fantomsmerterne

Fantomsmerter: Om kroppens tab og reorganisering 3

Hos Merleau-Ponty overskrider vores væren i verden hvad vi kan forklare fysiologisk eller psykologisk. En særlig eksistentiel pulseringsenergi kendetegner den; eksistensen er andet og mere end fysiologiens sum af reflekser og psykologiens bevidsthedsfokus. Kroppen

Fantomsmerter: Om kroppens tab og reorganisering 2

At undersøge hvad der sker med os, når vi oplever tab, kan føre rigtig mange steder hen og skabe mange forgreninger. I dette blog-tema er jeg optaget af at forstå et særligt kropsligt fænomen

Fantomsmerter: Om kroppens tab og reorganisering 1

Et nyt og ukendt fænomen har ramt mig. Det kommer igen og igen. Fx. sådan her:  Jeg bukker mig forover for at tage mine strømper på. Armene strækker sig fremad i bevægelsen, og netop