AFGRUND. Et studie i fænomenet angst. Archive

AFGRUND. Et studie i fænomenet angst #10

Angst melder sig som en afgrund. Afgrunden-i-os – der hvor grunden ikke er – er et sted vi alle kan stifte bekendtskab med. Og den har sine grunde. Uanset de givne grunde kan vi arbejde for at genskabe grund,

AFGRUND. Et studie i fænomenet angst #9

Hvor mange forskellige slags blikke kan vi egentlig kigge på angsten med? Og hvordan kan andre blikke end det psykologiske bidrage til vores forståelse og dermed handlemuligheder ift. de angstudfordringer, vi selv eller andre

AFGRUND. Et studie i fænomenet angst #8

Hvordan kan mindfulness være hjælpsom i forhold til angst? Hvad eller hvem leder os, når vi prøver at komme fri af angstoplevelser? Jeg skriver om angst. Denne gang om det mindset, som mindfulness trækker på,

AFGRUND. Et studie i fænomenet angst #7

Kan angst mediteres væk? Hvordan kan en mindful praksis være hjælpsom, når angsten har fat i én? Jeg skriver om angst. Denne gang om mindfulness som redskab i angstbehandling. Jeg bruger personlige erfaringer, praksiserfaringer

AFGRUND. Et studie i fænomenet angst #6

Hvad er livets rækværk lavet af? Og hvordan mærker vi det, når det forsvinder? Jeg skriver om angst. Denne gang handler det om selvfornemmelse, denne meget tidligt udviklede fornemmelse af os selv i verden.

AFGRUND. Et studie i fænomenet angst #5

Hvad er det lige der sker, når min vante fornemmelse af mig selv – herunder min sædvanlige dømmekraft og virkelighedssans – nærmest invaderes af noget, som opleves fremmed, men som naturligvis også er mig? Hvordan

AFGRUND. Et studie i fænomenet angst #4

Giver det mening at opretholde et skel mellem krop og bevidsthed, hvis vi oplever angst som noget, der flytter ind og mærkes over det hele? Jeg skriver om angst. Denne gang om forskellige opfattelser

AFGRUND. Et studie i fænomenet angst #3

Angst har en særlig relation til tid. På en vis måde fortæller angst også noget om, hvordan vi lever i og med tiden. Den fodres af frygten for en forestillet fremtid, som kan gøre det svært

AFGRUND. Et studie i fænomenet angst #2

Jeg skriver rundt om fænomenet angst. Denne gang skriver jeg om forskellige holdninger til, hvad angst er, og hvordan dette også bliver et udtryk for opfattelser af, hvad et menneske er. Jeg skriver om,

AFGRUND. Et studie i fænomenet angst #1

Der er mange gode grunde til at interessere sig for angst. En af de meget tungtvejende er den hyppighed, vi ser den dukke op med i dag. Rigtig mange mennesker oplever angst i en