Samskabelse Archive

At famle sig vej frem sammen

Samskabelse er uvished. Jo mere samskabelse, jo mere uvished. Og omvendt: Jo mere vished, jo mindre samskabelse. Vi kan ikke få kontrol og kreativitet på samme tid. Det er samskabelsens vilkår, at vi må

Samskabelse – et spørgsmål om roller

Vi kommer aldrig nøgne ind i en samarbejdsrelation. Vi er ikke blanke tavler, som noget kan skrives på. Vi indtager roller overfor hinanden, for vi er sammen om noget. Der er en anledning, et

Samskabelse – om kontrabevægelser

Vi er nødt til at bevæge os lidt væk fra glansbilledet, hvis de smukke intentioner omkring samskabelse skal blive anvendelige og reelle for os derude i praksis. Det handler om kontrabevægelser denne gang. Om

Samskabelse – hvad er det egentlig?

I en serie blogs kigger jeg med fornyet nysgerrighed og fra forskellige vinkler på det efterhånden veletablerede begreb SAMSKABELSE. For hvad er det egentlig for noget? Hvad er det vi gør, når vi ’skaber