Undervejs 1: Et andet slags blik på samtalepraksis

Print Friendly

samtale er II

Jeg er undervejs med en bog om samtalepraksis.
Undervejs med mennesker hedder den, og den handler om at lade samtaler inspirere af et æstetisk blik.
Hvad betyder det for vejledende, støttende, coachende, superviserende eller terapeutiske samtaler, hvis vi går til dem som kunstneren går til sit værk? Eller på samme måde som vi møder en æstetisk oplevelse, hvad enten det er et kunstværk, en naturoplevelse eller andet, der åbner vores sanser for livets magi?
Hvad betyder det for de mennesker, vi taler med? Hvad betyder det for den måde, vi selv agerer på? Og for den måde vi taler sammen på og tænker om relationen på?

___________

Der findes mange bøger om samtalens praksis; bøger om det relationelle aspekt, om samtalens dynamikker eller bøger, som omhandler bestemte metodiske tilgange eller særlige typer astudiof samtaler. I hele dette skønne ‘bibliotek’ synes jeg alligevel der mangler noget. Det er der undervejs blevet en hel del skriblerier ud af, og de er nu ved at samle sig til en bog. Om alt går vel er bogen på gaden i begyndelsen af det nye år. Her fortæller jeg lidt om de tanker, der ligger bag.

Min egen samtalepraksis er både praktisk og teoretisk funderet i et narrativt perspektiv. Den narrative praksis inviterer det æstetiske blik – skønhedens blik – ind i det relationelle arbejde. Den inspirerer til en holdning og forholdemåde i arbejdet med mennesker, der ikke forsøger at presse vores erfaringsverden, vores oplevelser og vores tanker om det hele, ind i bestemte kasser og systemer. Det er et udgangspunkt, der forsøger at modarbejde en automatisk tilpasning til bestemte normer og idealer om ‘det gode liv’ eller ‘det sande liv’ og i stedet arbejder for at bevare og respektere livets kompleksitet. Ja, en holdning, der åbner sig for livets magi på alle måder.

For mig har arbejdet med samtalepraksis indenfor dette perspektiv været som at komme hjem. Den grundliggende holdning og livspraksis i dette arbejde er en naturlig forlængelse af de erfaringer, jeg har fra det æstetiske område. Jeg har tidligere arbejdet indenfor teaterområdet i mange år, og jeg genfinder i mit nuværende arbejde de bærende værdier herfra, som bl.a. handler om oprigtig nysgerrighed, undring og forundring, glæden ved at eksperimentere, legen med virkeligheden og frem for alt det åbne blik, hvis udgangspunkt er erkendelsen af, at alt hvad vi rører ved altid er større og langt mere kompliceret, end hvad vi kan gribe om og be-gribe.

Der findes bare ikke rigtig noget litteratur, som folder dette æstetiske perspektiv ud i relation til samtalepraksis, og som går vejen med at sætte ord på, hvordan vi kan arbejde med det derude i den praktiske virkelighed. Vi må have noget at stå på, hvis vi gerne vil lade os inspirere af det og finde måder at integrere det på i vores praksis. Det er den stafet, jeg griber i bogen Undervejs med mennesker. Bogen er en vandring gennem et landskab, der som udkast og skitser begynder at tegne sig, når man nærmer sig samtalens praksis med dette æstetiske blik. Det er ikke en vandring, der vender ryggen til gode eksisterende praksisser, men som åbner en særlig dør og bevæger sig ud i det landskab, der åbner sig for blikket dér. Og hvorfra man så kan vende tilbage med nye tanker og ideer i rygsækken.

Bogen bliver til i samarbejde med billedkunstner Julien Deiss. Vi lader et tværfagligt møde være en del af arbejdet med temaerne her. Vi giver så at sige plads til, at tekst og billeder kan arbejde med stoffet på hver sin måde, og vi lader det være en del af processen at integrere den inspiration, som de giver hinanden. Illustrationerne her i indlægget er øjebliksbilleder fra vores respektive værksteder, hvor vi pusler på hver vores måde.

‘Skønhedens blik’ er et andet slags blik på samtalens praksis end ‘godhedens blik’ eller ’sandhedens blik’ for nu at blive i den tre-foldighed af indgange til livet, som siden antikken har optaget filosoffer og formet vores historie og dermed os selv. De står ikke nødvendigvis i modsætning til hinanden, men de former vores intentioner og handlinger på forskellige måder, og vores ståsted i livet er på mange måder et udtryk for en balanceakt mellem dem.
Det skriver jeg lidt mere om i et senere blogindlæg. Hen over efteråret deler jeg udpluk fra bogen og skriver rundt omkring dens temaer. Som det meste andet i livet er det skitser. Skitser til en æstetisk inspireret samtalepraksis.

Hæng på, lad dig inspirere og del meget gerne dine tanker med mig.

Comments
  1. Sibylla | Svar
  2. Anita | Svar
    • Tina Lauritsen | Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *