Torsdagssalon: Læseoplevelser

Print Friendly

Torsdagssalon Jens IIIHvad består en god læseoplevelse af?
Hvilken betydning har det, hvordan vi læser?
Og hvilken rolle spiller læsning egentlig for den almene dannelse i ungdomsuddannelserne?

Det er noget af det, som jeg taler med HF underviser og koordinator Jens Noe om i denne uges Torsdagssalon.  Vær med på livestream, når vi sætter litteratur, filosofi og dannelse i spil med hinanden på torsdag kl. 14.

 
Jens Noe underviser i dansk, litteratur og filosofi på Steiner HF i Aarhus. Han er meget optaget af læsning, og af den måde man læser på. Han giver udtryk for, at læsning i skoleregi nemt får et analytisk præg, som kan virke hæmmende på selve læseprocessen. Der må benspænd til, så eleverne kan læse med andet end “opgave-øjnene”.

Det vækker genkendelse hos mig. Jeg husker tydeligt danskundervisningen i gymnasiet – ja, det begyndte jo allerede i folkeskolens ældste klasser – og hvordan man ligesom styrede ind efter en skabelon og forsøgte at få den til at gå op. Og det er vel netop det, der både er så fascinerende og skræmmende ved ungdommen: Man er så åben, så modtagelig, man forsøger at gøre tingene “rigtigt”; at “efterabe” tingene så godt man kan, kunne man næsten sige. For man ved jo ikke så meget endnu, og så lægger man sig ind i strømmen af det, som allerede er.
Men livet er ikke en matematisk ligning, og endnu mindre kan snævre skabeloner øge vores chancer for at forstå os selv i det og klare os gennem dets skarpe skær. Fortællinger har man brug for. Vilde og stormende oplevelser, menneskeskæbner og rå dilemmaer, som får det til at isne gennem hele systemet. Følelsesmæssig indlevelse, som man kan koble sig på, skabe forbinde sig med, og siden uddrage erkendelse af. Det er det, vi også kalder for resonans. Man oplever genkendelse, man svinger med. Og det er svært at gøre, hvis man har slået hele det analytiske system ud på max, så man kan “naile” den rigtigt. Så bliver man ofte stående ude på sikker afstand af dét, som ellers virkelig kunne berøre én.

Dannelse gennem fortællinger

At læse litteratur og derved leve sig ind i menneskelivet i alle dets nuancer er vel så tæt på ordet dannelse, som vi næsten kan komme. Vi danner vores selv gennem oplevelsen af de andre; deres valg og deres måder at tackle livet på. Vi finder ud, hvem vi selv gerne vil være, og hvem vi i hvert fald ikke vil være. Vi lærer vores egne værdier at kende.
Jens underviser både i dansk, litteratur og filosofi. Det er en kombination, der giver rigtig god mening i undervisningssammenhæng, for samtalerne om litteratur åbner op til de store livsspørgsmål, hvor man kan spejle sig i forskellige måder at betragte livet på. Jeg glæder mig til at høre Jens fortælle om sine erfaringer med at inspirere eleverne til læseoplevelser med et andet afsæt end det analytiske. Og om, hvad han oplever, at det kan.

Gode læseoplevelserTemaet “læseoplevelser” satte mig også i gang med at tænke over, hvilke særlige læseoplevelser som måske har været med til at danne mig, og hvad jeg selv forbinder med en god læseoplevelse. Her har jeg samlet et lille udvalg af mine gode læseoplevelser. Kendetegnende for udvalget er, at det er en blandet landhandel af traditionelle romaner, digte, eksperimenterende genrer, essays, drama. (Fagbøger har jeg dog ikke taget med, selvom de også kan give rigtig gode læseoplevelser). Det er ikke genren, det handler om for mig, men om det griber mig. Indlevelsen. De indre billeder og det at “vandre rundt” inde i de landskaber, som forfatteren har skabt. Blive en lille smule væk og der igennem forstå noget nyt om verden. Og om mig selv. Det får mig til at tænke på et citat af Johann Wolfgang von Goethe, som jeg brugte i bogen AFGRUND – om fænomenet angst:

Mennesket kender kun sig selv for så vidt, det kender verden;
det får kun øje på verden i sig selv og sig selv i verden.
Enhver ny genstand, som vi beskuer nøje, åbner for et nyt organ i os. 

Der er verden, og der er os selv i den. Og den kontinuerlige udveksling mellem den og os, former hen ad vejen dét, vi forstår som os selv. Det kan litteraturen hjælpe os med. For mig er litteratur blevet en aktiv part i mit professionelle arbejde. Den er uundværlig for mig som kontinuerlig inspirationskilde til at leve mig ind i andre menneskers liv, og som en del af terapeutiske samtaleforløb kan litteratur være en kæmpe ressource at tale om, referere til og inspirere til. At læse er simpelthen god medicin!

Jeg glæder mig til at “vandre med” ind i Jens Noes tanker om litteraturen og de gode læseoplevelser. Vi skal også tale om den litteratur, som har haft betydning for ham selv, og som måske fungerer som bagvedliggende inspirator for hans daglige arbejde med de unge på HF.

Du kan være med i Torsdagssalonen på livestream på torsdag d. 17. juni kl. 14 IG @tina_lauritsen_forlag.
OBS. Det hele blev pga. tekniske problemer flyttet frem til TORSDAG D. 9. DECEMBER KL. 14.
Samme sted, samme tema, samme mennesker 🙂
Efterfølgende kan du finde samtalen på YouTube.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *